۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

ترانسلیتد فرام انگلیش بلشتری : ریدینگ ات بیت آف خامنه ای


آآفتابه بیارید که محمود مدیرید
در کار جهان تر زد و و بر غیر و خودی رید
 گوزد ز دهان، لیک ز کون سفسطه بافد
زنهار دماغ خود از این نطق بگیرید
انگار صغیرند همه مستمعین اش
 سیسرو نه چنین در هنر نطق کبیرید
پنداشت که شیران همه بر کیش شغال اند
در کسوت شیر آمد و بر جمله دلیرید
از کشور کوروش الف و نون بزدی خط
این ایر پریشان شده را بست و اسیرید
مانند امام‌اش که سر لوطی و لش بود
بس جاکش و مزدور به گرد خود اجیرید
سی‌ سال گرفتند و دریدند و بریدند
ظاهر شد و فرمود چو کشتند نمیرید
از ثالث‌الف آمده این دال‌قد گور
جان همه از نکبت این معجزه سیرید
با آیه غنی کرد اورانیوم نفرت
لاف اتمی‌ آمد و بی‌ مایه فطیرید
ترکید یکی‌ بمب کثافت به نیویورک
بین ملل این مقعد غیر بشری رید
آفتابه نبود؟ کاغذ پیچیده بیارید!
محمود، مدیریت اثنی حشری رید
هر شت که بشیرید و نذیرید و نکیرید
دیلماج ز طومار قضا انگلیسی رید
پرزیدنت حسین شرنگ

30 septembre 2010, à 20:53

۱ نظر:

هر چ

هر چه می‌‌کشتند نمی‌‌مردی هی‌ هی‌ راسپوتین قاتل داری یه دوجین قتلو می‌‌شناسی فقط همین!