۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

ایستاده دست بر خرمن سنگ: آناهیتا آبیدست تو بر خرمن سنگ
سیلاب رستخیز
شنای جای دست تو در
نقطه ی سرخ جوش
بخار سایه ای
که لب پر زنان
پرواز حباب را
سنگین می‌‌کند

پرزیدنت حسین شرنگهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

که جنگل

که جنگل بیفتد روی سایه‌ای که درخت را می‌‌برد برخیزد سایهِ بیشمار‌پا بدود برود بلند بیفتد روی تمدنِ چوبی‌ای که هرگز از میز و تخت‌اش ...