۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

وا نمی‌‌ژه اند


میان میومیوی گستاو ، " عشقبازی با مارسیا به همه ی جهان می‌‌ارزد " : هادی خوجینیان


وا نمی‌‌ژه اند
می‌ جهند از سرانگشتان
به هم اشاره می‌‌کنند
چشمک می‌‌زنند
زبان می‌‌نمایند
واژه‌های یاوه
ستون پنجم تمدن
در خانه ی اجنه ی خام


دست بر پرده‌های وحشی صوت می‌‌کشم
فضا را مواج رعشه می‌‌کنم
تا نانوشتنی بغرد از نهاد وحش
ورق با صدای رعد
برگردد
نشان دهد طبیعت
دندان‌هایش را


پرزیدنت حسین شرنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...