۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

یک چار‌پا : ای خفن، عرفان اصلی‌....


ای خفن، عرفان اصلی‌ شهوت است
جلوت خلق ازدحام خلوت است
نیست خودباز آلت دست کسی‌
دست کثرت مست جلق وحدت است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...