۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

یک چار‌پا : ای خفن، عرفان اصلی‌....


ای خفن، عرفان اصلی‌ شهوت است
جلوت خلق ازدحام خلوت است
نیست خودباز آلت دست کسی‌
دست کثرت مست جلق وحدت است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...