۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

یک چارپا : گویند که شعر....


گویند که شعر سر به سر سرّ گویم
سر در هپروت، ورد مسکر گویم
عین و دالی ز شعر و وردم بردار
بینی‌ به عیان که من شر و ور گویم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

که جنگل

که جنگل بیفتد روی سایه‌ای که درخت را می‌‌برد برخیزد سایهِ بیشمار‌پا بدود برود بلند بیفتد روی تمدنِ چوبی‌ای که هرگز از میز و تخت‌اش ...