۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

یک چارپا : گویند که شعر....


گویند که شعر سر به سر سرّ گویم
سر در هپروت، ورد مسکر گویم
عین و دالی ز شعر و وردم بردار
بینی‌ به عیان که من شر و ور گویم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خودِ زنجیرم

خودِ زنجیرم که می‌‌جرینگند با خوردنِ تکان زنجیری‌های پنهان زنجیری‌های روان‌جیر جیرک‌های وجدانِ زنجیرفت