۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

نی‌ می‌‌زنم از نی‌‌ام زنی‌ می‌‌روید


نی‌ می‌‌زنم از نی‌‌ام زنی‌ می‌‌روید
با ابرو و لب اشاره‌ای می‌‌گوید
نی‌ می‌‌زنم و زنی‌ گل نی‌ در دست
آینده ی رفته ی مرا می‌‌بوید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...