۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

نی‌ می‌‌زنم از نی‌‌ام زنی‌ می‌‌روید


نی‌ می‌‌زنم از نی‌‌ام زنی‌ می‌‌روید
با ابرو و لب اشاره‌ای می‌‌گوید
نی‌ می‌‌زنم و زنی‌ گل نی‌ در دست
آینده ی رفته ی مرا می‌‌بوید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...