۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۹, پنجشنبه

درست پس از اثر لالایی


هر روزت زادروزت : پوران طارمی


درست پس از اثر لالایی
در لحظه ی جذب رویا
از پلکان مار
پیچ پلک‌های تو
پایان بی‌ شمار‌پا
با کشف‌هایی‌ از پرستو
به جهان آمد
دست‌های کوچک تو 
دو صدا‌بال فاخته
به کوکوچ
کوکوچه دادند
درست در آغاز غاز
چرانی فراموشی


پرزیدنت حسین شرنگ
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...