۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

غزل زادروز الهه چریک بلبل‌های جوش: هما علیزاده


زادروز دختر ناز آمده
بشکن و بالا بیانداز آمده
 از دل‌ ابر آرزوی آذرخش
تند و تیز و تندر‌آواز آمده
نی‌ نوازان باد گرد بام ها
دف زنان باران به پرواز آمده
قو قناری فاخته قمری تذرو
هر کسی‌ با گونه‌ای ساز آمده
طبل بم با‌های و هوی سرخپوست
جاز‌از آفریقای اعجاز آمده
برده بویی از پر سین نزد چین
طوطی‌ای از هند غماز آمده
گرد هم جمع اند خویشان طرب
هر پریشان‌رفته‌ای باز آمده
این چریک بلبلان جوش را
چهچهی اندازه انداز آمده
بزم او را سرو ناز سر‌فشان
سیصد و اندی ز شیراز آمده
ای هما امشب پرزیدنتکت
یادش از آواز آغاز آمده


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هر چ

هر چه می‌‌کشتند نمی‌‌مردی هی‌ هی‌ راسپوتین قاتل داری یه دوجین قتلو می‌‌شناسی فقط همین!