۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

سقوط ها


یکی‌ از آن سر زمان به آرش جودکی گفت : یک روز رفتم توی آینده دیدم گذشته


سقوط دال از آینده
سقوط نون از آینه
سقوط یا از آیه
سقوط  ها از آه
سقوط آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...