۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

سقوط ها


یکی‌ از آن سر زمان به آرش جودکی گفت : یک روز رفتم توی آینده دیدم گذشته


سقوط دال از آینده
سقوط نون از آینه
سقوط یا از آیه
سقوط  ها از آه
سقوط آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

آنیتا آمد!

دمی پیش، مژده رسید که آنیتا دخترِ خواهرزاده‌ام مژده و محمدعلی، خواهرِ حلما، به جهان آمد با سزارین، و مادر(هنوز به هوش نیامده)و دختر هر ...