۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

سقوط ها


یکی‌ از آن سر زمان به آرش جودکی گفت : یک روز رفتم توی آینده دیدم گذشته


سقوط دال از آینده
سقوط نون از آینه
سقوط یا از آیه
سقوط  ها از آه
سقوط آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...