۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

بو دنبه فریباغ گیاهین س


بو از بودن برد آنکه رفت
دن از دانه ماند آنکه آه۳ نظر:

"Poet"

Rana Kabbani Rana Kabbani (Poet) Born:  1958, Damascus, Syria Books:  Imperial Fictions Europes M...