۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

فردای روزفردای روزی که سرت را بریدند
کلاهی برایت خریدند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...