۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

لغزیدنالاهه دراگ: بیتا خجسته

همیشه لحظه‌ای که از آن می‌‌خوری
لیز نیست
در جاده زدم عمر‌ی
بر پوست موزه
رسیدم به نگاه نقاش
لغزیدم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...