۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

لغزیدنالاهه دراگ: بیتا خجسته

همیشه لحظه‌ای که از آن می‌‌خوری
لیز نیست
در جاده زدم عمر‌ی
بر پوست موزه
رسیدم به نگاه نقاش
لغزیدم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...