۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

درستاندر مادرش مادر مادر بود: نصرت صناعی


در ما مادری سرخ در را می‌‌گشاید
مادر از در سرخ ما در
همه چیز باز می‌‌شود
در ما همه چیز در
در ما همه چیز سرخ
در ما همه چیز باز
بازیِ مادر‌اندر ما
با در اندر در
در آ
اندر آ
مادر آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است