۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

مونترال- 10 سپتامبر 2010 Hossein Sharang

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...