۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

ها به شرنگ فضا کنم یا هایده رئیس‌زاده و حیا؟ اکسیژن و پالتو؟ شقایق و قوطی؟ زندگی‌ و قاب؟ آب و شریعت؟ رویا و ریا؟ چه حرف‌ها!حیا کنم یا
ح و یا را رها کنم
حسین وحشی یادها را ها‌ها  ها‌ها ها
ها به شرنگ فضا کنم یا 
آیینه‌سینه را در نامرئی هوا 
هوا کنم یا
سکوت کودکی‌های منظومه را
صدا کنم یا
نگاه شمسی‌ را
در تاریکی‌ الفبا
طلوع رویا کنم یا
ژ‌ن خدا را مهندسی‌ با آیینه‌ی تنوع
خدا‌وحش را در باغ انواع
مجهز به منقار و خرطوم و نیش و شاخ و دم و سم و و پوزه و فلس و بال و دست و پا کنم یا
ببرررررررم از عریانی تکه‌ای اندازه‌ی خود
بدوزم بپوشم شرمگاه دروغ را
جیره‌خوار پورنو‌خرافی اطلاعات و موساد و سیا کنم یا
بپیچم گرد خود هوا‌ی بی‌ ناموس بهاری را
بگردم گرد زمین
اتقیا و اشقیا را برای بازی بی‌ حیا
مهیا کنم یا
چوب لا‌ی کبریا کنم یا یا یا
کنم چرخ
چرب ریا۱ نظر:

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...