۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

چه کر

چه کرگدن‌کتابی‌ از آسمان افتاد نقطه‌ای از‌ش نیفتاد!