۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

بیا! یا بیا!بیا !
یا بیا !
که گوشتِ ناطق
گوش ندارد
که گوشت ندارد
گوشِ عاشق
گوشه‌ی صدا
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نه به قصاص!