۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

بیا! یا بیا!بیا !
یا بیا !
که گوشتِ ناطق
گوش ندارد
که گوشت ندارد
گوشِ عاشق
گوشه‌ی صدا
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...