۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

د از آینده بردار


بسمِ سما کاظمی


پیش از آنکه غرق
شوی غرق خود
شده‌ای ای
جزیره‌ِ سوراخ!

چکیده‌واژه‌ترین
سوراخ
سوراخِ چکه
چکیدنِ که
از چ۴ نظر:

 1. و چیدن ِک از چکیدن شعر
  کافی که کافیست.

  پاسخحذف
 2. یا همایون، آیا قصد بازگشت به فیسبوک را نداری؟ هر چند اینجا همچنان خبر‌ی نیست. شاد باشی‌‌ای دوست!

  پاسخحذف
 3. حسین جان: از وقتی که ترک فیس !
  کردم ,خوشبختلنه وقت بیشتری برای بوک دارم.
  تا...

  پاسخحذف
 4. خوش به حال‌ات‌ای همایون‌جان، واقعا که این فیس، دشماِ بوک است. خوش باش با خندهِ بوک!

  پاسخحذف

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...