۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

د از آینده بردار


بسمِ سما کاظمی


پیش از آنکه غرق
شوی غرق خود
شده‌ای ای
جزیره‌ِ سوراخ!

چکیده‌واژه‌ترین
سوراخ
سوراخِ چکه
چکیدنِ که
از چ۴ نظر:

 1. و چیدن ِک از چکیدن شعر
  کافی که کافیست.

  پاسخحذف
 2. یا همایون، آیا قصد بازگشت به فیسبوک را نداری؟ هر چند اینجا همچنان خبر‌ی نیست. شاد باشی‌‌ای دوست!

  پاسخحذف
 3. حسین جان: از وقتی که ترک فیس !
  کردم ,خوشبختلنه وقت بیشتری برای بوک دارم.
  تا...

  پاسخحذف
 4. خوش به حال‌ات‌ای همایون‌جان، واقعا که این فیس، دشماِ بوک است. خوش باش با خندهِ بوک!

  پاسخحذف

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...