۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

ای صدای بزرگبه قبلهِ ما درمانگاهِ چپمِ الهام: الهام پارسیان


ای صدای بزرگ
که آب‌های بسیاررا تن‌ِ رقص می‌‌کنی‌ 
که موج ِ نهم را هم‌آغوشِ ابرِ سیاه
که آذرخش را می‌ چکانی
با چکه‌های تندر‌آگین
ازاقیانوسکوت
چه می‌‌دانی
برای دانستن چه هست


الهام کنارِدرمانگاهِ چپمِ الهام

۲ نظر:

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...