۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

حالا


حالا از این
 تا آن سرِ کیهان
خجالت بکشیم!

۶ نظر:

 1. نگاه کوبانی!
  چه جتی!
  چه تابوتی!
  چه اسکورتی!
  پس اصلِ جنس جسدِ آیلان است!
  آن تن‌ که غرق شد
  ساکنِ المثنی بود!

  پاسخحذف
 2. نوشدارویی پس از مرگ آیلان نیامد! نمی آید! مغلوبه ای که در آن طرفداران بشار اسد تا مخالفانش از همه سوی عالم واقعن مستضعف! پناهی می جویند و کمتر می یابند! تا مناسبات اقتصادی همین است و در بر همان پاشنه می چرخد !موج و فوج همچنان در خروش و خروج خواهند اند...

  پاسخحذف

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...