۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

شیرین‌کسی‌ به


شیرین‌کسی‌ به گونِ گندم بودی
فرهادِ بیستونِ پنجم بودم

۱ نظر:

  1. http://www.nytimes.com/2012/11/21/movies/life-of-pi-directed-by-ang-lee.html?ref=movies&_r=1

    پاسخحذف

آنیتا آمد!

دمی پیش، مژده رسید که آنیتا دخترِ خواهرزاده‌ام مژده و محمدعلی، خواهرِ حلما، به جهان آمد با سزارین، و مادر(هنوز به هوش نیامده)و دختر هر ...