۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

با زو


با زوزهِ بولدوزر‌ی
پیش از اختراعِ چرخ
از آینده می‌گذرد

۱ نظر:

  1. http://www.saat24.com/fa/doc/news/63505/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88

    پاسخحذف

آنیتا آمد!

دمی پیش، مژده رسید که آنیتا دخترِ خواهرزاده‌ام مژده و محمدعلی، خواهرِ حلما، به جهان آمد با سزارین، و مادر(هنوز به هوش نیامده)و دختر هر ...