۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

ندانمی‌ندانمی‌
شاخ‌هام را
اندیشه شکسته
یا بر اندیشه‌هام
شاخ نشسته

۳ نظر:

  1. http://salem-news.com/articles/september302012/clown-iran-bc.php

    پاسخحذف
  2. https://endzog.wordpress.com/2013/08/07/financial-collapse-post-western-destruction-china-the-coming-jewish-superpower/

    پاسخحذف
  3. http://www.disclose.tv/action/viewvideo/85350/Jew_Hunt__FULL_VIDEO__by_Scott_Roberts/

    پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...