۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

کرمی‌ بیستکرمی‌ بیست و چهار/هفت در شکم‌ام موعظه می‌‌کند:
متمدن شو!
نجیب شو!
ساکنِ شکم شو!
حیف که پایم به واعظِ شکم‌ نمی‌‌رسد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

چه کر

چه کرگدن‌کتابی‌ از آسمان افتاد نقطه‌ای از‌ش نیفتاد!