۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

کرمی‌ بیستکرمی‌ بیست و چهار/هفت در شکم‌ام موعظه می‌‌کند:
متمدن شو!
نجیب شو!
ساکنِ شکم شو!
حیف که پایم به واعظِ شکم‌ نمی‌‌رسد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است