۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

کرمی‌ بیستکرمی‌ بیست و چهار/هفت در شکم‌ام موعظه می‌‌کند:
متمدن شو!
نجیب شو!
ساکنِ شکم شو!
حیف که پایم به واعظِ شکم‌ نمی‌‌رسد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...