۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

بامِ نیم


نیمروز است و شیری سیاه مرا خورده!

۱ نظر:

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...