۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

بامِ نیم


نیمروز است و شیری سیاه مرا خورده!

۱ نظر:

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی