۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

بامِ نیم


نیمروز است و شیری سیاه مرا خورده!

۱ نظر:

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...