۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

بامِ نیم


نیمروز است و شیری سیاه مرا خورده!

۱ نظر:

"Poet"

Rana Kabbani Rana Kabbani (Poet) Born:  1958, Damascus, Syria Books:  Imperial Fictions Europes M...