۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

سفر‌به شر!


سفر به شر!
برو آنجا که دایناسورِ دو‌پا رید
که فرهنگ نروید!۱ نظر:

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی