۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه

بگذر یایا بگذراز چشمِ سوزن
یا بگذران سوزن از چشم


۱ نظر:

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی