۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

در این روز


در این روزِ سوراخ
در شیرتوشیرِ نعره‌های زنگیده
از لوله‌های منگ
به هر چه آیه و آبکی‌
هر چه چکه و چکچکه
سکه و سکسکه
تمام و کمال
اپوخه
بهتِ خشت
در فاضلابِ مدینه النحاس 

۱ نظر:

 1. من بر منبر

  منبر بر من

  من بر من بر

  منبربر من

  من بر‌من بر

  منبر من‌بر

  منب ر‌م نبر

  من برم نبر

  پاسخحذف

من س

من سرم توی خوشه‌ها شعله‌ور بود و خرمن می‌‌رفت