۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

در این روز


در این روزِ سوراخ
در شیرتوشیرِ نعره‌های زنگیده
از لوله‌های منگ
به هر چه آیه و آبکی‌
هر چه چکه و چکچکه
سکه و سکسکه
تمام و کمال
اپوخه
بهتِ خشت
در فاضلابِ مدینه النحاس 

۱ نظر:

 1. من بر منبر

  منبر بر من

  من بر من بر

  منبربر من

  من بر‌من بر

  منبر من‌بر

  منب ر‌م نبر

  من برم نبر

  پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...