۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

شعر خوانی حسین شرنگ septembre 2015 Montreal

۷ نظر:

 1. یا بگذر از چشمِ سوزن

  یا بگذران سوزن از چشم

  پاسخحذف
 2. فتیله ای که دم به دم جیغ می کشد آی سوختم آی سوختم.... عجب چکامه ای بود!

  پاسخحذف
 3. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 4. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 5. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 6. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...