۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

شعر خوانی حسین شرنگ septembre 2015 Montreal

۷ نظر:

 1. یا بگذر از چشمِ سوزن

  یا بگذران سوزن از چشم

  پاسخحذف
 2. فتیله ای که دم به دم جیغ می کشد آی سوختم آی سوختم.... عجب چکامه ای بود!

  پاسخحذف
 3. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 4. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 5. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 6. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف

آنیتا آمد!

دمی پیش، مژده رسید که آنیتا دخترِ خواهرزاده‌ام مژده و محمدعلی، خواهرِ حلما، به جهان آمد با سزارین، و مادر(هنوز به هوش نیامده)و دختر هر ...