۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

شعر خوانی حسین شرنگ septembre 2015 Montreal

۷ نظر:

 1. یا بگذر از چشمِ سوزن

  یا بگذران سوزن از چشم

  پاسخحذف
 2. فتیله ای که دم به دم جیغ می کشد آی سوختم آی سوختم.... عجب چکامه ای بود!

  پاسخحذف
 3. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 4. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 5. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 6. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی