۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

به جای خالی‌ِ نگارِ کسی‌ِ ما: مولانا‌ب انگور یاقوتی


-یکی‌ بید یکی‌ نه بید
سرم را کرده‌ام زیرِ برق
به آهنگِ رعد می‌‌لرزم!
.
-ماری که کرم ندارد اژدها نمی‌‌زاید!
.
-خری که ب می‌‌جوید و می‌‌رفت
از خود نداشت
.
-قبل از این قبیله‌ها هم قبله رو به قبیله‌ها بود!
.
-از قیدِ این حیات باید رست
پس قیدِ این حیات باید زد!
.
-شیرین‌کسی‌ به گونِ گندم بودی
فرهادِ بیستونِ پنجم بودم!
.
-وقتِ ناهار است و شعر‌ی سیاه مرا خورد!


۱ نظر:

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...