۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

به جای خالی‌ِ نگارِ کسی‌ِ ما: مولانا‌ب انگور یاقوتی


-یکی‌ بید یکی‌ نه بید
سرم را کرده‌ام زیرِ برق
به آهنگِ رعد می‌‌لرزم!
.
-ماری که کرم ندارد اژدها نمی‌‌زاید!
.
-خری که ب می‌‌جوید و می‌‌رفت
از خود نداشت
.
-قبل از این قبیله‌ها هم قبله رو به قبیله‌ها بود!
.
-از قیدِ این حیات باید رست
پس قیدِ این حیات باید زد!
.
-شیرین‌کسی‌ به گونِ گندم بودی
فرهادِ بیستونِ پنجم بودم!
.
-وقتِ ناهار است و شعر‌ی سیاه مرا خورد!


۱ نظر:

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...