۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

مستطیلی در آیندهِ سنگ


مستطیلی در آیندهِ سنگ
جلدِ حسین شرنگ:
هزار و سیصد و سی‌ و حشو
هزار و نهصد و پنجاه و نوح
تا قیامتِ کتاب
قهقههِ ساکتِ جمجمه
زلزله‌ِ ساکنِ اسکلت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی