۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

عطر می‌‌پا


عطرمی‌‌پاشند حینِ وعظِ کون
لم تقولون‌اند و مالا‌تفعلون

۶ نظر:

 1. هر نکته پرزیدنت وحشی گوید

  از نکته ی او هزار وحشی روید

  غرند و فتد دل جهان در شلوار

  آنگاه خروس، قوقولی قوقوید

  پاسخحذف
 2. http://www.peykarandeesh.org/articles/864-2014-03-20-23-24-31.html

  پاسخحذف
 3. آفرین به دقت‌ات جان‌همایونا! این لینک دوم را گذاشتم پای پستِ تازه، نخست آن و سپس شعر را بخوان که یک چیزِ غریبی دستگیرت خواهد شد!

  پاسخحذف
 4. کجای کارم؟ شعر آمد و زبان‌ام رفت!

  پاسخحذف

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...