۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

چنان تعطیل‌امچنان تعطیل‌ام
چنان عطالت از بطالت‌ام  بالا میرود
چنان عنکبوت‌ها تار تنیده‌اند گردم
چنان ریده‌شاشیده‌آشغال‌
ریخته‌اند
کرده‌اند قفل‌ها
چنان دروازه‌ام را دخیلگا
چنان حیفِ تاراج‌ام
چنان خسته‌حراج
چنان بی‌ سایه بی‌ وایه بی‌ مایه
خردم خمیرم فطیر‌م
که به کیرم!

۲ نظر:


 1. اَلاایُحاله
  شاید که شیرین ام به کام شان
  ولاکِن
  فی یوم الوحش
  چنان می شاشم به جیم الف لام شان
  که نه نشان شان ماند, نه نام شان

  پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...