۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

چنان


چنان احساسِ انحرافی می‌کنم که انحرافِ احساس می‌کنم که دارم احساسِ انحراف را هم می‌کنم!

 

۱ نظر:

د ش

درختی افتاده با میوه‌هایی‌ آویزان از سایه‌ای افراشته