۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

مولانا‌های جمهوری


مولانا‌های جمهوری وحشی شرنگستان‌نشین:
مولانا‌ز! مولانا‌ب! مولانا‌ف‌‌‌ِ توحشِ مزمن! مولانا‌کسِ نالوطی! مولانازک‌ابرو! مولانارسیست! مولانامردِ دو‌عالم! مولا‌ناخدا نه سوراخه! مولا‌نادر‌قلی‌شاهِ افشاگربه! مولا‌ناقص‌العقلِ کامل‌حلقه! مولا‌ناسا! مولا‌ناسیونال‌سوسیالیسترکِ جوان! مولا‌ناز‌نازی! مولا‌نامگم! مولا‌ناسخ‌التّواریخ! مولا‌نارکوتیک! مولا‌نارشیست! مولا‌نارگیله‌ای! مولانا‌راستگو‌ی چوپان! مولانا‌توانِ جنسی‌! مولاناگهان‌بشین‌سرِ جات بینم‌بچه‌پر‌رو! مولاناشی! مولانا‌جوانمرد ابنِ قصاب! مولاناک‌آوت‌لازم! مولاناک‌داون‌ملزوم! مولاناگازاکی‌گریز! مولا‌نایس‌تو‌میت‌یو‌واتس‌هپنین! مولا‌نابرده‌رنج‌گنج‌میسر‌کرده‌واس‌خود‌بی‌خیالِ دیگرون! مولا‌ناتورِ دشتِ مشوش! مولا‌نابلد! مولا‌ناگِ برادران‌در‌اتاقِ تاریک‌افسا‌ی هندیِ بوفِ کوری! مولا‌ناکس‌کس‌گشته‌از‌این‌بالا‌نشینی‌ها! مولا‌ناتو! مولا‌ناموس‌لس!
مولا‌نابغه الدهورِ شکم‌شبان! مولا‌ناصر‌الکفر‌شاهِ صاحب‌خران! مولا‌ناستی‌درتی‌باسترد!

۶ نظر:

 1. مولانادلخور از پرزیدنت!
  چرا که:
  مولانااژدرافکن از قلم افتاد.

  پاسخحذف
 2. هیهیهیهی....ای مولانا‌ی بی‌بصیرت، باید آنچه که در پی‌ مولانا میاید با "نا"ی آن معنی‌-ای را برساند! مانندِ مولا‌ناگازاکی!

  پاسخحذف
 3. برو‌ای مولا‌ناک‌آوت‌لازم! :)))

  پاسخحذف

 4. ای مولانام آور

  مولاناچیزتیم
  مولاناآزموده کارتیم
  در این دنیای پُر از مولانااهل و مولانادرست , مولاناراحت تیم
  به مولا!
  مولاناف شرنگستانتیم

  مولاناامیدمان مگردان!
  مولانااهل همایون

  پاسخحذف

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...