۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

به نظر می‌‌رسد


به نظر می‌‌رسد که نمی‌‌خواهد رسیده برسد نظر به نظر!
نظر به نظر می‌‌رسد که می‌‌خواهد همیشه کال برسد به نظر!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...