۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

به نظر می‌‌رسد


به نظر می‌‌رسد که نمی‌‌خواهد رسیده برسد نظر به نظر!
نظر به نظر می‌‌رسد که می‌‌خواهد همیشه کال برسد به نظر!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

روانشاد آینده : پرزیدنت

مرگ من لمبانده پیتزای جگر حال دارد میل حلوای جگر از جگر سازم برایش بستنی روی آن ریزم مربای جگر شربت از خون جگر پیش‌اش نهم با کلمپه‌های ...