۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

به نظر می‌‌رسد


به نظر می‌‌رسد که نمی‌‌خواهد رسیده برسد نظر به نظر!
نظر به نظر می‌‌رسد که می‌‌خواهد همیشه کال برسد به نظر!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی