۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

هنوز زمان نبودبه کامروا‌ی دوازده‌عالم:
سپیده سحر اسماعیلی


هنوز 
زمان نبود
که بیدارشود ببیند ساعت
دارد روی همیشه زنگ می‌‌زند
روی همیشه زنگ می‌‌زند
همیشه زنگ می‌‌زند
زنگ می‌‌زند
می‌ زند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است