۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

هنوز زمان نبودبه کامروا‌ی دوازده‌عالم:
سپیده سحر اسماعیلی


هنوز 
زمان نبود
که بیدارشود ببیند ساعت
دارد روی همیشه زنگ می‌‌زند
روی همیشه زنگ می‌‌زند
همیشه زنگ می‌‌زند
زنگ می‌‌زند
می‌ زند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...