۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

اجنه المخفی فی‌ اسلام


اسلام
اسم لا
ام‌سلا
مالسا
سالما
ماسلا
ساملا
الاسم
لاسما
ما‌سال
لا‌ماس
سا‌مال
ملاسا
لماسا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

"Poet"

Rana Kabbani Rana Kabbani (Poet) Born:  1958, Damascus, Syria Books:  Imperial Fictions Europes M...