۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

می‌ گو و می‌‌فو


می‌ گوزم و می‌‌فوتم
به دور‌م و بر‌م
می‌ گوزی و می‌‌فوتی
به دور‌ت و بر‌ت
می‌ گوزد و می‌‌فوتد
به دور‌ش و بر‌ش
می‌ گوزیم و می‌‌فوتیم
به دور و بر‌مان‌مان
می‌ گوزید و می‌‌فوتید
به دور و بر‌تان‌تان
می‌ گوزند و می‌‌فوتند
به دور و بر‌شان‌شان

۵ نظر:

 1. http://kayhan.london/fa/1395/03/30/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87/

  پاسخحذف

 2. گوش کن ببین گویندهِ رادیو خرابغداد با چه -"البته می‌ بشقین ها!"-احساساتِ پاکی‌ این پند را دکلمه می‌ کند:
  وقتی‌ افتاد از مناره دهل
  نخل و اشتر دو دو لالا رفتند
  شیرِ خرخوردگانِ دانشمند
  با سعودِ وزیرگا رفتند
  کیرِ خرخوردگانِ ناقصِ عقل
  دسته دسته توی کما رفتند

  پاسخحذف
 3. در دو جایگاه، حضورِ نامِ خدا از تندبوی عرقِ اسلام در مکهِ مکدره، از زردبوی دست‌های مومنین در قم مخدره و از گرد‌آهِ غلیظِ شمع‌ها در واتیکانِ مزوره هم‌هم‌هم‌نفس‌گیر‌تر است:
  یکی‌ در جای پورنو‌خرافی، به ویژه پورنو‌خرافیِ آمریکایی‌، و دیگر در گاهِ ورزش، به ویژه فوتبال.
  در نخستی‌، نگاه پیوسته رو به آسمان است: خدایا کمک کن! کمک کن! کمک کن گل بزنم! آخ جان! کردی! زدم! تو هستی‌ که من زدم!
  در دومی‌ زبان همواره در حالِ زبانه کشیدن به نامِ اکبر است: یس! یس! یس! اوه گاد! اوه گاد! اوه فاکینگ گاد! فاک مای لیتل پوسی!
  مهم نیست از کجا باشند. از آدیس‌آبابا تا فرانکفورت از تکزاس تا زنجان، همه چشم و زبان به حضورِ نامِ خدا می‌‌مالند!
  این دو اندامِ انسانِ پورنو‌اسپورتو‌خرافیست از همه جای او سوده‌تر است. چرا نباشد!
  لهو و لعب، جایگاهِ ایمان!
  "به چشمِ عجب و تکبر نگه به خلق مکن
  که دوستانِ خدا ممکن اند...." در گلزنان و اورگاسم‌انگیزان!

  پاسخحذف
 4. نه بلهِ ابله و نه نهِ منگنه

  بلهِ رابله به سیرکِ خرد

  نهِ گنه گنه به مالاریا

  پاسخحذف

هر چی م

هر چی میرم هر جا میرم راه نمی برتم راه نمی برم را‌ها میرن از دور و ورم یا گم میشن تو مو‌ا‌ی سرم سنگینم رو پشتِ خودم در رفته یقین...