۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

به سراغِ من


به سراغِ من اگر گادزیلا بی‌ یک گله بولدوزرِ هارِ پر‌غار‌غار آمد
سنگِ گورِ من وزنِ همهِ تنهایی‌‌ها را
بشیافید بهش

۲ نظر:

  1. http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/06/160623_l44_nazeran_khomeini_usa

    پاسخحذف
  2. با این سنگ‌های کشاویز از کوهِ فرو‌پاشنده از اوجِ لقِ آرام

    معماری دیوانهِ دریا

    نومیدیِ بی‌ ساحل تعمیر

    پاسخحذف

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...