۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

به سراغِ من


به سراغِ من اگر گادزیلا بی‌ یک گله بولدوزرِ هارِ پر‌غار‌غار آمد
سنگِ گورِ من وزنِ همهِ تنهایی‌‌ها را
بشیافید بهش

۲ نظر:

  1. http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/06/160623_l44_nazeran_khomeini_usa

    پاسخحذف
  2. با این سنگ‌های کشاویز از کوهِ فرو‌پاشنده از اوجِ لقِ آرام

    معماری دیوانهِ دریا

    نومیدیِ بی‌ ساحل تعمیر

    پاسخحذف

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...