۱۳۹۵ تیر ۲۹, سه‌شنبه

از جوک‌های ترش و تیرهِ تاریخ


از جوک‌های ترش و تیرهِ تاریخ: علویِ "یونانی‌تبار"ی که آتاتورک: پدرِ (چشم‌آبیِ ) ترک‌ها‌ی سنّی‌سکولاریده شد!
دلیلِ اصلی‌ِ آنهمه پافشاری بر لائیسیته(از سوی پیروزمندانِ جنگِ جهان‌سوزِ دوم به ویژه فرانسه و بریتانیا) در قانونِ اساسی‌ِ ترکیه:
عثمانی‌زدایی از آن پارهِ بازمانده از امپراطوریِ ورشکسته و محالیدنِ بازگشت‌اش به خلافت!
پشتِ یک کودتا‌ه، تاریخی‌ دراز از جوکِ ترش و تیره خوابیده!
اردوغان همان موشی ‌ست که کوهِ لائیسیتهِ آقا‌بالا‌سر‌فرمودهِ ناخودجوش زاییده: کوهی(پیش از این) با ژنرال‌ها و افسرانِ و سربازان گرداگرد‌ش: کوهی که حالا یکسره بی‌ دفاع و پشت و پناه شده است!
امروزه‌سزاوار‌های"جایزهِ صلحِ آتاتورک":
دولتمردانِ یونانیِ بی‌ وجدانی که آن هشتهِ هلیکوپتری پناهنده را به اردوغان فروختند:
چاپلوسانه نشان دادند که خویشِ پدرِ جعلیِ ترکان نیستند: خویشانِ جعلیِ آتاتورک!
کارِ کشورِ هومر و همسایهِ خود‌تاتار‌تبار‌پندارش به کجا"ها" کشیده!
.

عکس: آتاتورک در جا‌مه‌‌ِ "ینی چری"!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است