۱۳۹۵ مرداد ۲, شنبه

بلگیر‌دوستانِ اسرائیل‌محور


بلگیر‌دوستانِ اسرائیل‌محور حتا نمی‌‌شکیبند که از خواب بیدار شویم تا برای خوشایندِ آنها در فاجعه‌ای تازه نعره سر دهیم: آ‌آااااای، و از سوی آنها به "لالمونی‌گرفتن" متهم نشویم!
حالا که پلیسِ نعره و فاجعه اینقدر همه جا حاضر و صد‌چشم و گوش است ما هم می‌‌پرسیم:
راستی‌ چرا این سر و زبان‌دار‌های فصیح  در برابر سربریدنِ فلسطینیِ دوازده ساله "لالمونی" می‌‌گیرند؟
مگر نمی‌‌دانند که گروه‌های تروریستیِ سرِ کودکبری چون "کتیبهِ نور‌الدینِ زنگی" و متحدِ آنها جبهه‌ النصره همچنان از جگر‌گوشه‌های ناتو و اسرائیل و شرکا هستند و زخمی‌هایشان در بیمارستان‌های آن کشورکِ  اشغالگر یا در ترکیه بستری و درمان می‌‌شوند!
آیا آنها عکس‌های نتانیاهو‌ی حقوقِ بشر‌ناکشان را هنگامِ عیادت از جگرخوار‌های لمیده بر تخت‌های بیمارستان‌های اسرائیل ندیده‌اند؟
"جوینده یابنده است."
در ضمن: نسل‌کش‌های اصلی‌ِ هزاره‌ها‌ی شیعه قوم‌پرست‌های سنّی‌وهابیِ پشتون هستند که عاشقانِ شوریدهِ اسرائیل با اندکی‌ جویش در خواهند یافت که اسرائیل آنها را یهودی‌تبار و از خود می‌‌داند!
کّپهِ گندناکِ صهیون با کرد‌ها هم همین شیوهِ موذیانهِ "اشغالِ ژنتیک" را در پیش گرفته: اسرائیل می‌‌خواهد تا ژرفا‌ی ژ‌نِ مردمانِ خاور میانه و آسیای کوچک رسوخ کند و تا اندازه‌ای هم کرده است!
امروزه گروه‌هایی‌ در میانِ کرد‌ها هستند که رهبرانشان پروایی ندارند از اینکه زیرِ پرچمِ حملهِ اسرائیل و ارباب‌اش به ایران، منطقهِ پرواز‌ممنوع تشکیل دهند و مسعود بارزانی‌بازی در بیاورند: ترامپ و کلینتون هر دو با اندکی‌ تفاوت برای آنها حکمِ مسیحا برای یهودی‌های هسیدیک را دارند!
چرا مجاهدین و جهادی‌منش‌های هم‌گونشان در گروه‌های قوم و قبیله محور(اسرائیل در کنارِ عربستان، مهم‌ترین رژیمِ قوم و قبیله‌محورِ جهان است!)"فکر می‌‌کنند که در عربستان‌قطر‌اسرائیل‌محوری هیچ شرم و شرارتی نیست ولی‌ پشتیبانی‌ از مردمی بی‌ پناه که شش‌هفت‌دهه سیبلِ آتشبار‌ها و بمباران‌های نازی‌پسند بوده‌اند اینقدر قبیح به نظر می‌‌رسد به ویژه اگر از سوی کسانی‌ باشد که با جیم‌الف دشمنیِ آشتی‌ناپذیر دارند!
با خونابهِ غسلِ جنایت‌های دیگران در گوشه و کنارِ گیتی نمی‌‌توان حکومتِ اسرائیل را تطهیر کرد: این گنگِ زامبی‌های خاور میانه عمرِ مفیدش به سر آمده!
غنچه‌های صهیون جوری وامینمایند که انگار ویرانیِ سوریه تنها و تنها یک طرف دارد: یک شّرِ مطلق به نامِ بشار و حامی‌‌اش جیم‌الف!
چه نبوغی!
پس عربستان و قطر و ترکیه و آمریکا و رسولانِ دموکراسی‌ و ناتو و لولوخرخره‌های خرخره برشان در این میان چکاره‌اند؟ این تز‌‌ها با دکترای لرد‌مکبثِ همه به کیشِ خود‌پندارِ آ‌لِ عجمِ صهیون جور در نمی‌‌آید! حتا یا شاید هم به ویژه اگر به انگلیش نوشته شده باشد!
آقایان خانم‌ها شب به خور‌خور!
در این بارهِ مستند‌ها و "جستار"ها هست!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است