۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه

خدایان به مورچه‌هابه محمد‌باقر صمیمی‌


خدایان به مورچه‌ها نگاه می‌‌کنند
مورچه‌ها نگاه را تکه‌تکه
به سوراخِ پرستشگاه می‌‌برند
می‌ خورند
در تاریکی‌ِ ناب
به هم نگاه می‌‌شوند!

۲ نظر:

  1. چگونه سپاس خویش تقدیم دارم . از این همه مهر------------ محمد باقر صمیمی

    پاسخحذف
  2. قابلِ تو را نداشت‌ای دوست‌ام صمیمی‌!

    مدت‌ها بود که در لیست بودی!

    رویت را می‌‌بوسم!

    پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...