۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

این دانه


این دانه را میری
این دانه را رویی
این دانه را دانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...