۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه


آنکه شیرجه در دل دره می‌‌زند اگر نمیرد به سخن سنگ می‌‌رسد و از سنگ ‌اش آب می‌‌جوشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...