۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

این شکلک نقاب


این شکلک نقابی که در نقاب‌ است است
عکس سریعِ قابی‌ که توی قاب است است
آب و کف مجاز است و جز توهم نیست
روحوضیِ حبابی که بر سراب است است


۳ نظر:

  1. http://www.yjc.ir/fa/news/4054316/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

    پاسخحذف
  2. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/06/dutch-funding-settlers-palestine-160627121422098.html

    پاسخحذف

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...