۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

تا تاریخ‌ریخته


تا تاریخ‌ریخته
ریخته سرد
ریختهِ سرد
ریخت ببندد
بستهِ ریخت
راهی‌ِ بازار شود
کعبهِ شهریور از 
کالبد
گریخته

۱ نظر:

درخ

درخت رخت می‌‌ریزد زمین درخت می‌‌پوشد زمین درخت می‌‌ریزد