۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

نرم و آرام


به از کودکی تا اکنونِ پسرِ دخترِ خاله‌ام: سیروس مرسلپور


نرم و آرام
پنج حرف و
دو چکه
که جایی‌ دور از این کشتیِ جفت‌ها و
بادبان‌های خیس از شتاب و
شایعه
می‌ بارد
می‌ بارد و بارانِ نوح را
می‌ شوید و
می‌ برد و
می‌ ریزد
توی چهار حرف و
دو چکه
ژرف و
مواج

۲ نظر:

  1. http://www.sharghdaily.ir/News/104561/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85

    پاسخحذف

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...