۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

مکسِ شعرِ


مکسِ شعرِ اسمال‌کش‌ات را بگذاری کنار و زبانِ کیری‌ ناهین شجفی‌ها(که همان زبانِ مداح‌های خامنه‌ای است: "حاجی...،" با این تفاوت که چپ‌های قبیلره‌ای در کونسرت‌هایش غش می‌‌کنند)را بچسبانی به دهان‌ات و پیشِ خودت و چهار تا غنچه تو خونچهِ دیگر فکر کنی‌ که وااو! انا خاتم‌النسوان مکس بر شعر!
حیفِ آن مکس!
 

۷ نظر:

 1. http://www.asgharagha.com/archives/2008/08/001892print.php

  پاسخحذف
 2. http://maroufi.malakut.org/archives/2004/09/post_88.shtml

  پاسخحذف
 3. http://www.savepasargad.com/2010-March/sharang-2020march.htm

  پاسخحذف
 4. تنی که تند تعطیل می‌‌شود است

  جسدی که تازه افتتاح شد

  اسکلتی که دوان‌دوان از تهِ تاریک می‌‌آید

  پاسخحذف
 5. گمراه شو عزیز!
  کاین اشتر فلج
  ملا برد به حج
  دو لا نمیشود
  بگذشت سال سی
  آمد مهندسی
  بر آن موتور نهد
  اما نمیشود

  پاسخحذف

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است