۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

نامهِ سر و ته‌گشاده به ابو‌دموقرات‌البروکسخلی


ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....
ها‌ها ها‌ها ها.....ها‌ها ها‌ها ها.....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نه به قصاص!